Det krisepregede og kraftig forsinkede skoleåret 2019-2020 på Haiti er over. I løpet av høstterminen ble store deler av skolegangen ødelagt på grunn av landsomfattende demonstrasjoner og voldsomme protester.

Når vårterminen endelig kom i gang, så var det med seks dagers skolegang for at barna skulle ha mulighet til å ta igjen noe av undervisningen de gikk glipp av i høstterminen. Alt gikk bra i starten, men så kom covid-19 pandemien til landet og skolene måtte stenge igjen. Fra august- oktober har barna jobbet hardt for å fullføre skoleåret 2019-2020.

Nå er de 3500 fadderbarna i våre sju prosjektbyer på en kort ferie, og så starter neste skoleår opp igjen i midten av november. Forhåpentligvis kan vi da gjennomføre undervisningen på normalt vis. Barna på Haiti trenger all skolegang de kan få. Dessuten får de lunsj hver skoledag og har tilgang til rent drikkevann og toaletter.

Takk til alle givere som gjør arbeidet mulig på Haiti!

 

Dele med vennene dine: