4500 jenter

Så mange har blitt gravide bare i Mombasaområdet siden pandemien brøt ut. Antall jenter som blir utnyttet er dessverre mange flere. Økningen i antall tenåringsgraviditeter savner motstykke, og nå vet vi hvorfor.

Fordi koronapandemien har gjort nøden større i Kenya, og da ikke minst i slumområdet rundt skolen vår i Mikindani.

Fordi matmangelen gjør folk desperate

Fordi jentene presses til dette av mennesker som burde beskytte dem fra overgrep

Fordi deres egne forsørgere oppmuntrer dem til å treffe eldre menn som kan gi dem penger eller ikke minst mat

Slummens barn selger kroppene siner – og det gjør de for å hjelpe sine egne familier.

De yngste som vi prøver å hjelpe, støtte og trøste er bare elleve år. Viruset fortsetter å spre seg, samfunnet blir stengt ned og en tragedie leder til den neste. Prisen for pandemien blir kroppen til disse jentene, deres barndom og deres fremtid. Og vi holder ikke ut med å se at det skjer!

Derfor har vi på kort tid startet støttegruppen med navnet «Pastoral Care Program for the Girl Child.»

Derfor inviteres jentene hver uke inn i Word of Life-kirken i Mikindani, som er stor nok til å muliggjøre sosiale avstand under møtene.

Derfor har vi ansatt en profesjonell rådgiver som jentene kan samtale med om sine opplevelser.

Derfor deler vi ut matpakker som inkluderer beskyttelse og hygieneartikler.

Derfor har vi også invitert søsken og foreldre til disse jentene inn i kirka for å diskutere problemet med dem og å oppmuntre dem til å bli en del av løsningen.

HVA KAN DU GJØRE?

Svaret er at du kan være avgjørelsen på om satsingen vår på disse jentene kan leve videre?

Hele dette arbeidet har blitt mobilisert raskt, fordi dette ikke er noe som man kan vente med å ta tak i. Men dette innebærer også at vi ikke har budsjettert for dette arbeidet. Om vi skal kunne hjelpe disse jentene, trenger vi støtte. Med din støtte kan vi fordype, forbedre og ekspandere dette arbeidet. Uten støtte, derimot, har vi ikke råd til å fortsette arbeidet når vinteren er slutt.

Dette er helt enkelt et nødrop til deg: Hjelp oss å redde jentene fra overgrep!

VIPPS din gave til 11 576 eller sett inn penger på kontonummer 5005.06.89465. Merk gaven «AKUTT».

TAKK FOR STØTTEN!

Dele med vennene dine: