– Av alle katastrofer i verden i dag, er denne den enkleste å forholde seg til, sier Håkon Skaug, daglig leder i Star of Hope, Norge.

Håkon dro selv til Haiti like etter at orkanen rammet det lille landet. Der møtte han mennesker som hadde mistet alt bortsett fra klærne de hadde på seg, og fikk se hvordan hele landsbyer var blitt vasket bort av vannmassene.

– Dette er likevel en krise som kan løses, og løsningen handler om tre ting: mat, rent drikkevann og medisiner, slår Skaug fast.

Store oversvømmelser har ført til forurensede vannkilder, og behovet for rent drikkevann og medisiner er derfor viktig for å forhindre kolerautbrudd. I tillegg har alle avlingene blitt ødelagt, og det vil ta inntil seks måneder før åkrene er klare for neste høst.

Motstandskraft

– Mange av dem jeg møtte reagerte først med sjokk og apati da katastrofen rammet, men dette er robuste, motstandsdyktige mennesker – med litt hjelp kommer de seg på beina igjen, sier han.

For Håkon ble dette ekstra tydelig i møte med innbyggerne i Debouchette, en landsby som var isolert de fire første dagene etter orkanen. Matmangelen var stor, og med den kom også apatien og desperasjonen; tiden stod stille.

– Men det skjedde noe da vi nådde fram med mat, forteller han – da fikk de et pusterom og kunne begynne å se framover. De ryddet veiene og startet gjenoppbyggings-arbeidet.

Endring fra grasrota

Haitianerne er altså et robust folk. Det samme kan dessverre ikke sies om styresmaktene i landet.

– Haiti trenger et stabilt styresett som kan legge langsiktige planer for infrastruktur, forklarer Håkon – for eksempel vil det å få på plass bedre systemer for kloakk, slik at den ikke flyter i gatene ved kraftig regnvær, kunne forhindre kolerautbrudd.

Landet har imidlertid hatt et ustabilt styresett siden uavhengigheten i 1804, og autoritære ledere, valgfusk og kuppforsøk har vært normen heller enn unntaket.

– Det kan virke håpløst, men i et ordentlig langsiktig perspektiv vil det å gi barn utdanning føre til demokratiske prinsipper fra grasrota. Det vil ta tid, men det er kun dette som kan gi endring som varer, avslutter han.

Dele med vennene dine: