Antallet omkomne og skadde etter det kraftige jordskjelvet på Haiti øker, dessverre.

Star of Hopes prosjektansvarlige på Haiti, Myrtha Dòr og Tony Boursiquot har nå vært i kontakt med samtlige byer der vi jobber. Ifølge rapportene de har mottatt, så ser det ut til at ingen av elevene på våre skoler eller familiene deres er rammet.

Tony og Myrtha kommer til å besøke prosjektene våre så snart som mulig, men infrastrukturen i landet er også hardt rammet. Foruten at jordskjelvet kan ha ødelagt veiene inn til våre prosjektbyer, så har flere rivaliserende gjenger tatt kontroll over viktige knutepunkter og gjennomfartsårer. De kidnapper folk, raner fraktbiler og beslaglegger tankbiler. Det er stort sett umulig å komme seg frem til de delene av landet som er hardest rammet av jordskjelvet.

Disse blokadene hindrer hjelpen i å komme frem. Det er også vanskelig å få ut viktig informasjon. Forhåpentligvis blir det snart mulig å få en bedre oversikt over situasjonen.

Du kan vippse en gave til Star of Hope sitt arbeid på Haiti på 11 576 og merke gaven «Haiti».

Dele med vennene dine: