Kenya har innført et nytt moderne skolesystem som også har medført en forandring ved skolen vår i Mikindani.

Forandringen av skolesystemet innebærer at barn og ungdommer skal utdannes i likhet med mange andre land rundt om i verden.

Et viktig punkt i denne moderniseringen er at barneskolen avsluttes etter 6.klasse i stedet for etter 8.klasse. 7.-9.klasse utgjør nå til sammen Junior High School.

Det gir vår lokalorganisasjon, Star of Hope Kenya, en del utfordringer. Men det gir også barna nye muligheter.

Grunnskolen vår, Mikindani Living Word har derfor fått en ny avdeling som heter Junior High School i henhold til den nye skoleloven, og ligger lokalisert øverst i skolebygget. Junior High School omfatter 14 emner og vi har 10 elever som er pionerer hos oss til å prøve ut det nye systemet.

Tusen takk til alle som støtter arbeidet vårt i Kenya!

Les mer om arbeidet vårt i Kenya under bildene.

STAR OF HOPE I KENYA

Siden 1974 har vi bygget skoler, gravd etter brønner og delt ut alt i fra matpakker til symaskiner. I dag driver vi skoler i slumområdet Mikindani utenfor kystbyen Mombasa, samt i byen Jimba ute på landsbygden.

Barna ønskes velkommen til oss i fra førskolealder og får fullgod utdanning opp til grunnskolens siste år. På skolene får barna frokost og lunsj som gir dem viktig næring og avlaster familiene deres. Elever som er født med HIV får spesialdiett og serveres et ekstra måltid mat. På skolene finnes det både husdyr og grønnsakåker som elevene høster av sammen med sine lærere. Dette er lærerikt for barna samtidig som egg og grønnsaker brukes i skolekjøkkenet.

I Mikindani driver vi også en yrkesskole med fokus på tekstilarbeid og håndarbeid, noe som gir ungdommer og voksne en mulighet for selvforsyning.

Dele med vennene dine: