Vi hilser deg med et ord fra bibelen:
«Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.» Klagesangene 3:22-23

En dyster konsekvens av pandemien er at så mange barn fratas sin mulighet til å gå på skolen. I 50 år har vi sett hvordan barn gjennom utdanning får en sjanse til å ta kontroll over sine egne liv. Det handler om så grunnleggende ting som å kunne lese skilt og aviser, og å fange opp og forstå hva som foregår rundt om i verden. Og jo vanskeligere levekår man er blitt født inn i, jo mer avgjørende blir dette.

Det gjelder ikke minst for utsatte minoritetsgrupper som Tobafolket i Argentina. I år etter år har vi sett hvordan våre hjelpetiltak har blitt til trappetrinn og springbrett for de barna som får en sjanse til å kjempe seg ut av foreldregenerasjonens fattigdom. Og i høst, etter 47 år, fikk vi endelig innviet vår første egne førskole i landet.

Vår ansvarlige David Johansson, har vokst opp i de traktene og har lenge drømt om denne dagen. Endelig kan vi gi Tobafolkets barn den best mulig tenkende forutsetningen for å tette igjen kløften mellom landets hvite majoritet og dem. Det er en stor mulighet – men samtidig en utfordring.

Enda mangler det hjelpemiddel og utrustning til undervisning og lek, som byggeklosser, puslespill, oppbevaring og uteleker. Den investeringen vi gjør nå kommer til å være til glede for mange generasjoner av barn, og jeg er sikker på at vi kan løse dette problemet allerede i sommer. Jeg er så stolt av David for hans store engasjement, og så takknemlig for hans fremtidsrettede mamma Alba som plantet dette frøet i ham allerede for mange år siden.

La oss gjøre drømmen til virkelighet!

Guds fred!

Varme hilsener fra

Ragnar Løsnesløkken
Virksomhetsleder

Vær med og gjør barnas førskole til et godt sted!

Vipps din gave til 11 576
Eller sett inn penger på konto 5005.06.89465.
Merk gaven «Alba»

Dele med vennene dine: