Information enligt GDPR

Genom att ge en gåva godkänner du att vi skriver in den information du gett oss i vårt givarregister. Vi sparar informationen för att regelbundet kunna informera dig om vårt arbete. Så länge du är givare står du kvar i vårt register.
Du har rätt att begära utskrift av de uppgifter vi har om dig i vårt register och att begära ändringar. Du har också rätt att begära att bli borttagen ur registret. Ring 0662-461 00, måndag-torsdag 09-12 och 13-16, eller mejla info@starofhope.org om du vill rätta till något.
Vi följer EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer i vår Integritetspolicy.