Alle skoler i våre prosjektland er stengt under den rådende situasjonen. Våre dedikerte lærere står på for å organisere hjemmeskole for våre barn, for eksempel vår førskolelærer Katharina i Taytay på Filippinene.

Katharina gir barna lese- og skriveoppgaver gjennom tekstmeldinger til foreldrene, og barna står på med oppgavene hjemme. Her ser vi Althea, 5 år, som går siste året på førskolen. Hun gleder seg til å begynne på grunnskolen neste semester!

Dele med vennene dine: