Sommeren 2021 hadde vi en innsamlingskampanje til vårt ressurssenter for utsatte barn i Botosani, Romania. Målet var å samle inn penger for å hjelpe både barna og deres familier. Samtidig ville vi utvikle senteret slik at barna kunne få ta del i skolegangen på en bedre måte.

Mange av barna bor med bare en forelder. De fleste lever under forferdelige forhold, så all hjelp er viktig. På senteret får barna hjelp med lekser, leke, spille spill og et måltid hver dag. Dette fremgangsrike programmet er til stor støtte for disse familiene.

I løpet av høsten 2021 har vi, takket være alle generøse gaver, gjennomført flere viktige prosjekt for de 54 barna som daglig kommer til senteret. For at barna skal kunne følge undervisningen best mulig, delte vi ut nødvendig skolemateriell til alle. De vil også få mer ved behov. Dette er en viktig støtte da mange foreldre ikke har økonomiske ressurser, men lever på eksistensminimum. Vi har også kjøpt inn pedagogiske spill og leker til senteret.

Barna og deres familier fikk også utdelt matpakker i løpet av høsten. Dette er til stor hjelp da mange av foreldrene er arbeidsløse.

Det er kjøpt inn nye datamaskiner på senteret, noe som er viktig for det langsiktige arbeidet. Lærerne kan ta hånd om undervisningen på en bedre måte og barna lærer seg å bruke datamaskiner ved å gjøre lekser på dem.

I tillegg kunne vi, via alle gavene som kom inn, gi et økonomisk bidrag til vår hardt kjempende psykologvolontør, Sorina. Hun gjør en fantastisk jobb og barna og deres foreldre setter stor pris på henne.

Stor takk til alle som bidro til denne viktige innsatsen for barna i Botosani.
Les mer om vårt omfattende arbeid i Romania her>>>

Klikk på pilene ved bildene for å se bildene.

 

Dele med vennene dine: