Koronakrisen er en av de mest omfattende utfordringene vi har hatt i moderne tid, og midt i dette blir det enda viktigere å fortsette kampen for barna rundt i verden. Vi har tatt på oss et ansvar for å gi dem en sjanse i livet, og den globale krisen rammer deres land. Derfor rettes nå månedens innsamling til det prosjektet som er mest truet akkurat nå: Resurssenteret i den rumenske byen Babadag. Dette er en by der 80 prosent av alle rombarn har opplevd at en av eller begge foreldre har reist fra landet for å tigge. Enkelte av barna er uten sine foreldre akkurat nå — og det er en av flere grunner til at vi ikke vil gi dem opp.

Trusselen mot Babadag

At de er så utsatte var en direkte årsak til at vi opprettet et slikt senter nettopp i Babadag i 2016. Hver hverdag inviteres barn fra fattige romfamilier til våre lokaler. Der får de leksehjelp og ekstraundervisning av utdannede pedagoger, og et varmt måltid på ettermiddagene. Dessuten blir det tid til både musikk, lek og idrett. I dag vet vi, svart på hvitt, at vi ikke får inn nok resurser til å drive prosjektet videre. Det så mørkt ut før koronakrisen, og nå må vi agere. Hjelp oss å redde Babadag!

En fremtid der skoene strekker til

En nedleggelse vil ikke bare ramme selve senteret. Det fungerer som et administrativt knutepunkt for en rekke innsatser som skjer hjemme hos barnas familier. Det handler om alt fra utdeling av klær, sko og julegaver, til hjelpeinnsatser for å fremme selvhusholdning. Min kollega i Romania, Gabi Raducanu, sier det slik: «Det handler om å gi deres plass på jorden en fremtid. En fremtid der ingen reiser utenlands for å tigge, der ingen barn forblir alene hjemme, der ingen barn må oppdras av sine eldre søsken i foreldrenes fravær. Der alle kan lese og skrive, og alle ha den utdannelsen som trengs for å søke jobb. En fremtid med leker og bøker i hvert hjem, der ingen barn trenger å dele på samme par vintersko.»

Hundrevis av barn i faresonen

Gabis ord må tas på alvor. Om vi blir tvunget til å forlate byen rammer det ikke bare dagens barn og alle deres familier. Det rammer også alle fremtidige elever og de familiene som de en dag kommer til å få. Men det trenger ikke bli slik. Du kan være med å sikre at våre barn fortsatt får støtte.

Hjelp oss å redde senteret i Babadag!

Send din gave med VIPPS 11576 til Star of Hope eller till kontonummer 5005 06 89465. Merk gaven: Babadag

Håpefull hilsen,

Lennart Eriksson,
Med-grunnlegger og utviklingsansvarlig

FAKTA: Levevilkårene til Babadags barn
Babadag er en av de fattigste byene i hele EU, og Romanias romfolk er en av Europas mest utsatte minoriteter. Ni av ti rom i Romania lever i dyp fattigdom. Analfabetismen er 14 ganger høyere blant dem enn blant etniske rumenere. Blant guttene er det bare 29 prosent som fullfører grunnskolen, og blant jentene er det knapt 18 prosent. For dem eskalerer avhoppene når de nærmer seg puberteten. Det er et brytningspunkt der mange blir tatt ut av skolen av familien for å heller ta ansvar i hjemmet, og i noen tilfeller bli giftet bort noen år senere. Dette mønsteret vil Star of Hope sette en stopper for.

 

Dele med vennene dine: