I det jeg åpner døren til førskolen møtes jeg av sang og latter. Barna har akkurat begynt å øve til en oppvisning de skal ha for oss besøkende. Alle barna fra de fire kullene er samlet i ulike grupper, noen synger og andre danser. Her er det ingen sjenerte barn, alle kommer frem for å hilse, og alle viser stolt sine ferdigheter.

 

Det siste året har førskolen flyttet fra mindre lokaler til en kirke som heter Red Hill Dábadie, som ligger en 10 minutters kjøretur fra den gamle skolen. Her er det bedre plass, og fellesrommet er stort og perfekt til lek. I rommet ved siden av ligger et kjøkken hvor lunsjen til barna forberedes. I andre etasje er det fem klasserom som brukes i undervisningen.

Putting your best foot forward

– Mottoet vårt er «Putting your best foot forward» (sett din beste fot først) og vi arbeider ut ifra dette i alt vi gjør, vi vil at barna skal lykkes, selv med det utgangspunktet de har, sier Rosanne Galera, som er lærer ved førskolen.

[perfectpullquote align=”right” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]«– For oss er den personlige utviklingen viktig, vi ønsker å se hele barnet med ånd, kropp og sjel.»[/perfectpullquote]

Barna synger sanger, klapper i hendene og tramper i gulvet med bena. Sang, dans og bevegelse brukes mye for å utvikle motorikken, i tillegg lærer barna seg å være gode mot hverandre, vise respekt, og ha god hygiene.
– For oss er den personlige utviklingen viktig, vi ønsker å se hele barnet med ånd, kropp og sjel. Vi vil at disse barna skal kjenne seg trygge i et miljø hvor de kan lære, sier Rosanne.

Fattige kår

Alle disse barna kommer fra fattige kår. Ingen av dem har vann eller toaletter hjemme, og de fleste lever med foreldre uten fast inntekt. Familiene får fast oppfølging gjennom kurs og hjemmebesøk, et tiltak for å hjelpe dem å bedre situasjonen. Førskolen gir både familiene og barna håp for et bedre liv.

De offentlige førskolene i Trinidad er avgiftsbelagt, og mange fattige har ikke mulighet til å betale. Grunnskolen er gratis, men alle barn må ha grunnleggende kunnskaper som å kunne lese, skrive og regne for å få lov til å begynne. Uten disse kunnskapene faller de utenfor allerede fra starten.

Jeg drar fra førskolen med en stor glede i hjerte over å ha truffet så mange engasjerte lærere, glade og trygge barn.

Trinidad Maloney

Tekst og foto: Maria Presson

Dele med vennene dine: