Etter 33 år i Romania står vi nå foran en utfordring som mangler sidestykke. Over 50 000 ukrainske flyktninger har allerede krysset grensen, og Star of Hope Romania gjør alt for å hjelpe dem.

Allerede to døgn etter at krigen startet, stod våre ildsjeler ved grensen for å ønske flyktende familier velkomne ved å gi dem mat, vann, hygieneprodukter, kosedyr og medmenneskelighet.

-Siden krigens begynnelse har vi bedt konstant for våre ukrainske brødre og søstre, sier Star of Hopes virksomhetsleder Aura Vatamaniuc.

Bønnene kommer til å fortsette, men vi kan ikke bare nøye oss med å be. Nå gjøres tre av våre sentre om til herberge for de kvinner og barn som tvinges til å forlate sine menn og fedre i Ukraina. Sentrene det dreier seg om er rehabiliteringssentrene i Iasi og Dorohoi samt ressurssenteret for romfolk i Murgeni. Bildene kommer fra Dorohoi, der flyktninger nå kan få tak over hodet etter flere skrekkfylte døgn.

-Blant dem som flykter er det familier med barn som har ulike nedsatte funksjonsevner. For dem er det ubeskrivelig verdifullt at det finnes handikaptilpassede flyktningesentre her med rehabiliteringsredskap og utdannede pedagoger på plass, sier Torbjörn Vårsaga, prosjektleder for Star of Hopes innsamling til Ukraina.

Parallelt med sentrenes forvandling samarbeider Star of Hope Romania med andre ideelle organisasjoner for å hjelpe flyktninger i Bârlad, Botosani og Suceava. Der handler det om alt fra veiledning til varme måltider og tak over hodet. Dessuten forbereder de hjelpetransporter til krigsofre som er igjen i det krigsherjede Ukraina.

Behovene er enorme, men sammen kan vi utgjøre en forskjell!

Hjelp flyktende familier ved å VIPPSE en gave merket «Ukraina» til 11 576.

Tusen takk!

  

Dele med vennene dine: