Rundt om i verden sørger Star of Hope og teltmisjonen for at barn fra tidlig alder får lære å kjenne Jesus. Gjennom studiematerialet AWANA blir bibelens budskap tilgjengelig for barn i alle aldre. I Ghana deltar tusenvis av barn i våre bibelklasser hver uke. Følg med oss dit!

Hver onsdag blir det holdt AWANA bibelundervisning i de seks skolene som Star of Hope driver på Ghanas landsbygd. Isaac Lartey er ansvarlig for AWANA arbeidet i landet. Hver måned besøker han samtlige av de seks skolene der undervisningen foregår.

-Jeg bedømmer lærernes innsats ut ifra barnas prestasjoner, sier Isaac. Vårt hovedmål er å nå inn med evangeliet til barna mens de formes i sine unge år.

Hver skole har en Awana-ansvarlig lærer, og undervisningen står på egne ben. Bibelstudier i klasserommene etterfølges av pedagogiske leker utendørs. Når vi besøker Gomoa Dominase handler dagenes tekst om Noas ark. Lærer Nelson har en prosjektor til hjelp og innleder med en sang om hvordan Gud gav Noa oppdraget.

-Hammer og sag, synger barna i kor og gjør like bevegelser på refrenget.

På utskrevet A4-ark får de se hvordan arken kan ha sett ut og gi eksempel på de dyrene som fikk komme ombord. Nelson lar fortellingen munne ut i en samtale om syndens konsekvenser, et tungt emne som i denne innrammingen blir forståelig for barna. Undervisningen avsluttes med sangen «I min faders hus».

Lengre vest, i Akombina, er det lærerinne Louisa som har ansvaret for Awana. Her deltar barna med liv og lyst i de lekene og lagkonkurransene som Louisa har forberedt. Alle barna får bære ulike fargede lagdrakter med teksten «Awana clubs» som viser hvilket lag de tilhører den dagen.

Noen erteposer, stafettpinner og markeringer på gresset er alt som trengs for å fylle den kommende halvtimen med lek, moro og latter. Louisa betrakter barna med latter.

-Kjærlighet og lagarbeid, sier hun. Det er det vi ønsker å lære her ute.

Det snakkes over 80 lokale språk i Ghana, og språkbarrieren gjør det vanskeligere for lærerne i å nå frem til hvert barn. Der bidrar samarbeidsleker til å forme et samhold uten ord. I takt med at barna blir eldre, introduseres de mer komplekse konseptene i Awana-undervisningen. Kjernen forblir dog den samme fra år til år.

-Bibelen lærer oss å leve et godt liv. Det er bibelens verdier vi ønsker at barna våre skal lære, sier Louisa.

 

Dele med vennene dine: