Arbeidet med det nye skolebygget i slumområdet i Taytay i utkanten av Filippinenes hovedstad Manila fortsetter. Nylig fikk klasserommet dører, og inngangspartiene i andre etasje fikk rekkverk. Foran bygget har man støpt sement på vegen, og det er mere på gang.

Skolen er Star of Hope sitt største enkeltprosjekt det siste året. Hvert semester ønsker skolen rundt 2000 elever velkomne fra førskolealder og opp til klasse 10. Gjennom en ny skolelov så må alle skoler som har High School (7.-10.klasse) også kunne tilby Senior High School (klasse 11 og 12). Når vårt nye bygg står klart, så blir den helt unik. Det er nemlig få skoler i området som tilbyr skolegang fra førskolen og helt opp til og med siste året på High School.

Takk til alle faddere og givere som fortsetter å støtte oss i byggeprosessen frem mot et nytt skolebygg. Målet er å kunne tilby klasse 11 og 12 fra og med neste semester som starter i juni.

Vil du være med og ferdigstille skolen i tide? Vi trenger blant annet støtte til å få kjøpt skolemøbler og annen utrustning.

Du kan VIPPSE til Star of Hope på 11 576 eller sette inn på kontonummer 5005.06.89465 og merke gaven «TAYTAY»

Tusen takk!

 

Dele med vennene dine: