Du har helt sikkert gått forbi dem. Og sjansen er stor for at du har vært usikker på hvordan du skal reagere. Utenfor den lokale butikken, ved togstasjonen, eller andre steder der det er mye folk. Tiggende romfolk har blitt en del av hverdagen vår. Det har lenge vært klart at hjelpen som fører til forandring ikke fungerer i gatene hos oss, og som resultat av dette har Star of Hope det siste året satt i gang pilotprosjekter inn mot romanifolket i Romania.

 

Antiziganisme

Antiziganisme er et ord som få kjente til for bare noen år siden. Ordet forklares som fiendtlighet, fordommer, diskriminering eller rasisme rettet mot romanifolket. De siste årene har det dessverre fått en ny renessanse i Norge, og ikke ulikt antisemittisme, finnes det nå en etnisk folkegruppe blant oss som opplever et enormt stigma. Siden vi startet arbeid i Romania for 26 år siden, har Star of Hope jobbet for å hjelpe romanifolket, og vi har på kloss hold sett hva antiziganisme gjør med folkegruppen. Hvordan medmennesker har blitt behandlet som dyr fordi de ser litt annerledes ut, og har en annen kultur. De siste årene har dette synet på romfolk også kommet til våre gater.

[perfectpullquote align=”right” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]«De siste årene har dette synet på romfolk også kommet til våre gater.»[/perfectpullquote]

Norske gater er bedre enn hjemplassen

En snau times kjøring utenfor byen Bacău ligger landsbyen Valea Seacă. Her bor det rundt 4000 mennesker, og en stor del av dem tilhører romanifolket. Nærmere 500 av disse har funnet veien til skandinaviske gater, og når man går rundt i landsbyen er det ikke vanskelig å forstå at norske gater er bedre enn hjemplassen. Fattigdommen er stor, og denne vinteren satt Star of Hope inn akutt nødhjelp i form av ved og mat for at hele familier ikke skulle dø av sult og kulde. Valea Seacă, som betyr Den tørre dalen, lever opp til navnet sitt. Her er det lite levelig for mennesker. Ikke nødvendigvis fordi det er så tørt, men fordi landsbyen i stor grad er glemt av myndighetene.

 Senter for leksehjelp

Det første steget i prosjektet er å få i gang et senter hvor barn kan komme etter skoletid for å få hjelp med lekser og skolearbeid. I en landsby hvor de fleste av foreldrene verken kan lese eller skrive, er dette et viktig tiltak for at barna ikke skal falle ut av skolesystemet. Senteret vil også tilby mat og hygienefasiliteter. Her kan barna få et næringsrikt måltid mat, dusje og vaske klærne sine.
Barn Valea Seaca[perfectpullquote align=”right” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]«Hovedfokuset i Valea Seacă blir derfor å veilede ungdommene og barna videre, slik at de på sikt kan hjelpe seg selv.»[/perfectpullquote]

Fra Sandefjord til Valea Seacă

Pinsemenigheten Salem, Sandefjord, har involvert seg i prosjektet etter at de kom i kontakt med tiggere på gata i Sandefjord. – Vi fikk god kontakt med tiggerne på gata i byen vår, og det viste seg at de var fra landsbyen Valea Seacă. Den første vinteren lot vi de bo i et sidebygg til menighetslokalet, men vi bestemte oss for at vi ville gjøre mer, forteller Leif Walmann, primus motor i Salem. – Vi var inne på tanken om hjelpesendinger, men etter at vi besøkte Valea Seacă sammen med Star of Hope, innså vi at vi kan få utrettet mer sammen. Hovedfokuset i Valea Seacă blir derfor å veilede ungdommene og barna videre, slik at de på sikt kan hjelpe seg selv. Skal man gå inn i noe slikt er det nødvendig å se inn i fremtiden, og med Star of Hopes erfaringer har vi tryggheten i at prosjektet vil lykkes.

Valea Seacă er bare begynnelsen i denne satsningen fra Star of Hope. Allerede er to andre landsbyer innlemmet, og flere vil komme med. Det er forandring på gang blant romanifolket i Romania.

Dele med vennene dine: