En eneforsørger føler seg sjelden rik, uansett hvilket land man måtte bo i. Vår virksomhetsleder i Sverige, Ulrika K Eriksson, ble alene med to små gutter på 90-tallet. Hun forteller om hvordan det knyttet seg i magen når skolen krevde at barna skulle ha med seg både skøyter og skiutstyr til gymtimene. Disse utgiftene gjorde store innhogg i budsjettet, særlig når det føltes som guttene mine vokste ut av størrelsene sine hver tredje uke, forteller hun. Min redning ble en liten butikk i Örnsköldsvik som leide ut brukt utstyr til en lav pris. I utleieperioden fikk vi også bytte til større størrelser i støvler og annet i takt med at barna vokste.

Opplegget var både bærekraftig og økonomisk – akkurat som våre utlånsbanker på Haiti.  Prinsippet er jo det samme, og i begge tilfeller gjør gjenbruket at et stort antall familier får glede av samme produkter.

Synes du at vi nevner Haiti ofte i våre månedsbrev, hjemmeside og sosiale medier? Da har du helt rett! Vi gjør det av to grunner: Nøden på Haiti er ubegripelig stor, og vi vil for enhver pris hjelpe de uskyldige barna som vi har tatt under våre vinger. Og det er ingen tvil: Denne modellen kommer til å forbedre tilværelsen for et stort antall haitiske familier som aldri vil ha råd til å kjøpe redskap selv.

Det baner vei for større avlinger, mer mat og friskere og mer opplagte barn på skolene våre.

Bli med å utruste en utlånsbank! 

Håpefulle hilsninger

Ragnar Løsnesløkken, daglig leder

Dele med vennene dine: