Av Pastor Gani:

Hver måned har vi bibelundervisning for de ulike klassene. Bibelundervisningen for sjuende til tiende klasse (high school) handlet denne gangen om Gud og om skapelsen. På bibelundervisningstimene bruker jeg å ha med meg pastor Julius, pastor Celso samt ungdomslederen fra kirken vår. Undervisningen foregår slik: Vi starter med en bønn for samlingen ved en av pastorene. Mange av studentene leser deretter høyt fra tekstene som vi skal gjennomgå. Etter undervisningsdelen får studentene mulighet til å stille spørsmål eller gi kommentarer og tilbakemeldinger.

Målet for bibelundervisningen er å lære og bevisstgjøre studentene om den levende Gud og hans ord i bibelen. Denne dagens tekst var fra 1.mosebok kapittel 1 og 2. I disse tekstene kan man lese om en personlig og mektig Gud som i begynnelsen skapte himmel og jord. Gud er den intelligente skaperen som skapte alt med orden, funksjonalitet og mening. Ved hans Ord skapte han jorden, lyset, himmelen, havet, landjorda, planter, fisker, fugler og dyr. Til slutt skapte Gud mennesket i sitt eget bilde. Mens kapittel 1 setter søkelys på Gud når han skaper alt, så fokuserer kapittel 2 på mennesket og dets omgivelser. 1.mosebok kalles for boken om begynnelsen. Denne boken viser oss hvordan jorden og alt oppstod, og hvordan mennesket ble til. Denne skapelsesfortellingen forteller oss hvem Gud er.

Jeg la vekt på at mennesket er skapt unikt fordi det er skapt i Guds bilde. Menneskets verdi er derfor enorm.  «Bilde av» og «lik som» Gud er to evighets aspekter ved mennesket. Vårt liv og vårt forhold til verden kunne vært et bedre sted dersom vi forstod hva dette betyr for hvert enkelt menneskes verdi. Gud skapte mennesket av støv fra bakken og pustet liv inn i menneskets nese. Så skapte han dem i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Og Gud så at alt var godt.

Dele med vennene dine: