Kjære venner!

  1. og 30.april 2022 arrangerte Awana teamet fra Mombasa bibelundervisningsseminar for barn og voksne i Word of Life kirken i Mombasa. Det deltok 800 barn samt lærere fra Star of Hope sine skoler, fra Good Samaritan barnehjem i Nairobi, Gift schools, Jezreel Academy, Leads School, Lords Grace Academy, Christ Magnified Academy og Mama Rhoda Academy. Kirkeledere og søndagsskolelærere fra Word of Life Faith Church, Jesus Power Ministries og Rock Springs Ministries deltok også. Det to dagers seminaret om evangeliseringsarbeid for barn kom 600 barn og 200 voksne til gode.

Awana (Approved Workmen Are Not Ashamed) er et evangeliseringsarbeid for barn som har som målsetting å evangelisere, disippelgjøre, undervise barn og foreldre og utdanne barn og ledere. Awana sin bønn er «at alle barn og ungdommer i hele verden skal bli kjent med Jesus Kristus, for så å elske og tjene vår Herre».

  1. Dag 1 av treningen – Lærere og kirkeledere

Arrangementet foregikk i Word of Life Faith Church I Mikindani, Mombasa og ble ledet av pastor Gilbert Ochieng. På den første dagen fokuserte Awana foundation på å undervise lærere, kirkeledere og søndagsskolelærere. 200 deltakere var til stede denne dagen. I seminaret ble bøker som inneholdt undervisning om dagens tema delt ut, og skulle være til hjelp for å guide lærerne gjennom dagen. Hoveddiskusjonen gikk på hvordan man kan bruke Guds ord på en enklere måte for at barna skal bedre forstå når vi underviser dem. Deltakerne ble fortalt at de kunne dele opp innholdet i undervisningen på denne måten:

  • Undervisning: Dette er hoveddelen av Awana-evangeliseringen hvor deltakerne og lærerne sitter sammen i en stor gruppe for bibelundervisning. Barna får lære om Guds karakter og natur, Hans plan for frelsen gjennom Jesus Kristus og hvordan leve et kristent liv. Lederne ble fortalt at undervisningstiden inkluderer synging, bønn, ukentlige bibelhistorier og undervisning.
  • Leketid: Denne delen er viktig fordi barn elsker å leke. Deltakerne ble undervist i hvordan de kan inkludere leking når de lærer barna fra Guds ord.
  • Teamarbeid: Deltakerne på Awanakurset ble forklart at teamarbeid er en viktig verdi å lære for barna, det hjelper dem til å forstå Guds ord bedre. Det ble anbefalt å dele barna inn i små grupper på 6-8 og gi dem aktiviteter å gjennomføre som et team. Denne fremgangsmåte hjelper læreren til å se alle barna, også de som har problem med å lære, og å hjelpe dem til å forstå Guds ord gjennom en til en undervisning.

 

  1. DAG 2 AV UNDERVISNINGEN – LÆRERE OG KIRKELEDERE

 Den andre dagen åpnet med bønn og lovsang og pastor Gilbert Ochieng ønsket deltakerne velkommen ved å lese et ord i fra bibelen om bønn. 600 barn og 200 voksne var til stede.

Etter morgenstunden fikk barna sin egen undervisning av Awana teamlederne. Barna ble introdusert for begrepet AWANA, dets mening og visjon for barnemisjonen. De ble fortalt hvordan de kan leve et kristent liv som gleder Herren. Etter dette, fikk barna fri for å være sammen med deres medelever fra forskjellige deler av landet. De 200 voksne som deltok, tok opp undervisningen fra dagen før og lærte mer om teamarbeidet (AWANA sitt konsept om å bygge teamarbeidsverdier i barna). Undervisningen fortsatte til rundt lunsj. Da fikk de to timer lunsjpauser. Deretter, kl.1430 samlet både barn og voksne seg for å leke. AWANA-teamet delte opp lekeområdet ved å bruke tau i forskjellige farger (rød, gul, grønn og blå) og delte deltakerne inn i fire team ved hjelp av de fire fargene. Gruppene plasserte seg ved de ulike fargede tauene. De ble guidet gjennom leken. Før leken begynte ble flagget til Kenya og AWANA heist opp. Deltakerne sang et vers av nasjonalsangen samt AWANA-hymnen. Så ble de delt inn i lag, og vinnerne ble belønnet med poeng. Ved slutten av dagen ble alle poengene lagt sammen og sammenlagtvinneren ble annonsert. «Det var veldig gøy og veldig informativt», sier lærer Judy, deltaker ved AWANA 2022 Mombasa Edition.

KONKLUSJON

AWANA 2022 Mombasa Edition var et herlig og informativt undervisningsseminar som fylte deltakerne, både ledere og barn, med kunnskap om hvordan leve et kristent liv til ære og glede for Gud. Vi er takknemlige for den kontinuerlige støtten til å dele kristne verdier i våre områder og for at dere er en del av et team som ønsker å utgjøre en forskjell her i Kenya.

Med vennlig hilsen

Gilberg Ochieng

Virksomehetsleder for Star of Hope International Foundation i Kenya.

 

Dele med vennene dine: