To tiår har gått siden Star of Hope begynte sin kamp for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Hviterussland. Arbeidet har forvandlet en nasjon.

 

[perfectpullquote align=”right” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]– Deres kamp har ført til store endringer, sier bistandsansvarlig Maine Olofsson, som gjennom årene har vært involvert i arbeidet i landet. [/perfectpullquote]
Star of Hopes partnerorganisasjonen BelAPDIiMI i Hviterussland hjelper i dag 3500 barn gjennom 54 lokalkontorer rundt om i landet, og har bygget opp foreldreforeninger på hvert sted for å påvirke lokale myndigheter til å fremme spørsmål rundt rettighetene til mennesker med funksjonshemmede. Arbeidet er også iverksatt på nasjonalt nivå der Alena Tritova, ansvarlig for Star of Hope arbeid i Hviterussland, nå sitter i presidentskapet.

– Deres kamp har ført til store endringer, sier bistandsansvarlig Maine Olofsson, som gjennom årene har vært involvert i arbeidet i landet. Organisasjonen kjemper også for å sikre at barn som er født med nedsatt funksjonsevne ikke blir forlatt ved fødselen. – De jobber mye med hjertet og det har gitt store resultater, sier Maine. – Mange av dem er selv mødre til barn med nedsatt funksjonsevne.

I løpet av de neste årene vil det være et sterkt fokus på på å ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er et første skritt for å justere lovgivningen i landet. Arbeidet ble iverksatt for to år siden av Vera Chaushnik, ansvarlig for sosiale spørsmål i landet, – i tett dialog med Star of Hopes ansatte. Steg for steg, vil Hviterussland bli et bedre land å leve i for alle som er født med funksjonsnedsettinger.

[ezcol_1half]

Maine och Eric med vitryskor

Maine Olofsson sammen med staben i Star of Hopes partnerorganisasjonen BelAPDIiMI.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Irina og Nikita Hviterussland

Mannen forlatt Irina da sønnen Nikita ble født med cerebral parese, men gjennom Star of Hopes arbeid, fikk hun hjelp.

[/ezcol_1half_end]

Dele med vennene dine: